Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep C03D : Aldosteronantagonisten en andere kaliumsparende middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
C03DA Aldosteronantagonisten 5.554.500 7.396.500 8.161.200 8.852.700 10.160.200
C03DB Overige kaliumsparende middelen 521.800 560.330 608.900 1.468.200 1.292.100
Totaal 6.076.300 7.956.830 8.770.100 10.320.900 11.452.300