Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep D01 : Antimycotica voor dermatologisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
D01A Antimycotica lokale 4.862.800 4.678.000 4.692.500 6.549.800 6.467.800
D01B Antimycotica voor systemisch gebruik 491.700 464.750 491.660 536.160 605.540
Totaal 5.354.500 5.142.750 5.184.160 7.085.960 7.073.340