Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep D01AC : Imidazool- en triazoolderivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
D01AC01 Clotrimazol 100 9 . . .
D01AC08 Ketoconazol (Nizoral ®) 2.283.500 2.604.800 2.776.700 3.022.800 2.863.400
D01AC09 Sulconazol (Myk 1 ®) 114.730 104.840 103.780 91.575 82.342
D01AC20 Imidazolen/triazolen combinaties met corticosteroiden (Daktacort ®) 4.568.600 2.360.600 1.239.300 1.161.400 1.233.800
D01AC52 Miconazol combinatiepreparaten 9.058 1.694 . . .
D01AC Imidazool- en triazoolderivaten 52.944 11.121 . . .
Totaal 7.028.932 5.083.064 4.119.780 4.275.775 4.179.542