Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep D01AC20 : Imidazolen/triazolen combinaties met corticosteroiden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
D01AC20 Imidazolen/triazolen combinaties met corticosteroiden ( Daktacort ®)
1.350.800 1.340.600 1.366.300 1.359.100 1.268.600
Totaal 1.350.800 1.340.600 1.366.300 1.359.100 1.268.600