Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep D05AX : Overige lokale psoriasismiddelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
D05AX02 Calcipotriol 147.910 166.400 159.260 178.410 188.520
D05AX03 Calcitriol (Silkis ®) 467.160 408.230 426.820 404.440 382.330
D05AX52 Calcipotriol combinatiepreparaten (Enstilar ®) 8.159.000 8.599.700 7.886.100 8.251.100 8.129.100
Totaal 8.774.070 9.174.330 8.472.180 8.833.950 8.699.950