Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep D06 : Antimicrobiele middelen voor dermatologisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
D06A Antibiotica lokale 2.539.500 2.292.700 2.255.500 2.532.200 3.200.700
D06B Lokale chemische antimicrobiele middelen 4.064.900 3.251.000 3.254.400 3.447.400 3.885.500
Totaal 6.604.400 5.543.700 5.509.900 5.979.600 7.086.200