Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep D06B : Lokale chemische antimicrobiele middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
D06BA Sulfonamiden 231.120 224.810 200.240 175.200 148.010
D06BB Antivirale middelen 1.858.400 2.036.300 2.394.500 2.378.400 2.399.800
D06BX Overige chemische antimicrobiele middelen 2.262.100 2.106.100 1.830.500 1.589.800 1.514.300
Totaal 4.351.620 4.367.210 4.425.240 4.143.400 4.062.110