Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep D06B : Lokale chemische antimicrobiele middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
D06BA Sulfonamiden 148.320 129.790 117.200 109.240 100.470
D06BB Antivirale middelen 2.401.000 2.201.100 2.087.700 2.180.600 2.135.400
D06BX Overige chemische antimicrobiele middelen 1.515.600 920.140 1.049.500 1.157.600 1.649.600
Totaal 4.064.920 3.251.030 3.254.400 3.447.440 3.885.470