Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep D07AC03 : Desoximetason

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
D07AC03 Desoximetason ( Topicorte ®)
1.901.200 1.144.200 1.825.800 1.982.900 2.050.900
Totaal 1.901.200 1.144.200 1.825.800 1.982.900 2.050.900