Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep D07AC03 : Desoximetason

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
D07AC03 Desoximetason ( Topicorte ®)
1.914.300 2.168.200 2.223.300 1.900.300 1.117.200
Totaal 1.914.300 2.168.200 2.223.300 1.900.300 1.117.200