Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep D10AF : Antibacteriele middelen voor acne

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
D10AF01 Clindamycine (Clindamycine ®) 854.320 995.550 992.970 931.880 888.890
D10AF02 Erytromycine (Inderm ®) 1.237.700 1.104.200 1.018.600 915.350 832.470
D10AF51 Clindamycine combinatiepreparaten (Duac ®) 139.370 167.960 150.580 205.900 273.340
Totaal 2.231.390 2.267.710 2.162.150 2.053.130 1.994.700