Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep D10AF02 : Erytromycine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
D10AF02 Erytromycine ( Inderm ®)
1.018.500 915.170 839.780 817.870 648.800
Totaal 1.018.500 915.170 839.780 817.870 648.800