Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep G03AA18 : Drospirenon met estetrol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2022
G03AA18 Drospirenon met estetrol ( Drovelis ®)
567
Totaal 567