Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep J01B : Amfenicolen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019
J01BA Amfenicolen 10
Totaal 10