Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep J01F : Macroliden lincosamiden en streptograminen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
J01FA Macroliden 2.154.800 2.390.800 3.013.500 2.503.800 2.257.000
J01FF Lincosamiden 1.815.800 1.624.300 1.745.300 1.739.000 906.910
Totaal 3.970.600 4.015.100 4.758.800 4.242.800 3.163.910