Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep J01F : Macroliden lincosamiden en streptograminen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
J01FA Macroliden 2.390.800 3.016.400 2.503.800 2.259.500 2.498.000
J01FF Lincosamiden 1.624.300 1.760.800 1.739.000 907.600 1.126.100
Totaal 4.015.100 4.777.200 4.242.800 3.167.100 3.624.100