Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep J01F : Macroliden lincosamiden en streptograminen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
J01FA Macroliden 2.607.000 2.181.900 2.154.600 2.390.400 3.004.100
J01FF Lincosamiden 1.876.200 1.587.100 1.815.000 1.623.300 1.741.300
Totaal 4.483.200 3.769.000 3.969.600 4.013.700 4.745.400