Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep J05AP05 : Simeprevir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018
J05AP05 Simeprevir
50.033
Totaal 50.033