Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep J05AP53 : Ombitasvir met paritaprevir en ritonavir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018
J05AP53 Ombitasvir met paritaprevir en ritonavir
84.546
Totaal 84.546