Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AR08 : Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AR08 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine ( Eviplera ®)
6.008.300 4.924.900 2.969.800 2.204.600 1.965.600
Totaal 6.008.300 4.924.900 2.969.800 2.204.600 1.965.600