Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep J05AR08 : Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
J05AR08 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine ( Eviplera ®)
13.962.100 9.621.300 7.356.900 6.009.600 4.848.100
Totaal 13.962.100 9.621.300 7.356.900 6.009.600 4.848.100