Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep J05AR08 : Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
J05AR08 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine ( Eviplera ®)
9.621.300 7.356.900 6.008.300 4.926.800 2.966.500
Totaal 9.621.300 7.356.900 6.008.300 4.926.800 2.966.500