Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep J05AR08 : Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
J05AR08 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine ( Eviplera ®)
7.356.900 6.008.300 4.926.800 2.969.800 2.191.600
Totaal 7.356.900 6.008.300 4.926.800 2.969.800 2.191.600