Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep J05AR10 : Lopinavir met ritonavir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
J05AR10 Lopinavir met ritonavir ( Kaletra ®)
701.110 477.890 350.570 262.360 181.990
Totaal 701.110 477.890 350.570 262.360 181.990