Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep J05AR10 : Lopinavir met ritonavir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
J05AR10 Lopinavir met ritonavir ( Kaletra ®)
1.634.100 1.069.600 701.110 477.250 348.410
Totaal 1.634.100 1.069.600 701.110 477.250 348.410