Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep J05AR14 : Darunavir met cobicistat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
J05AR14 Darunavir met cobicistat ( Rezolsta ®)
4.116.300 3.804.000 3.475.300 3.340.600 2.930.200
Totaal 4.116.300 3.804.000 3.475.300 3.340.600 2.930.200