Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep J05AR14 : Darunavir met cobicistat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
J05AR14 Darunavir met cobicistat ( Rezolsta ®)
3.804.000 3.475.300 3.340.600 2.942.600 3.043.600
Totaal 3.804.000 3.475.300 3.340.600 2.942.600 3.043.600