Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AR14 : Darunavir met cobicistat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AR14 Darunavir met cobicistat ( Rezolsta ®)
3.475.300 3.341.800 2.942.600 3.052.000 2.958.600
Totaal 3.475.300 3.341.800 2.942.600 3.052.000 2.958.600