Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep J05AR14 : Darunavir met cobicistat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
J05AR14 Darunavir met cobicistat ( Rezolsta ®)
3.409.300 4.116.300 3.804.000 3.464.900 3.232.000
Totaal 3.409.300 4.116.300 3.804.000 3.464.900 3.232.000