Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep J05AR17 : Emtricitabine met tenofovir alafenamide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
J05AR17 Emtricitabine met tenofovir alafenamide ( Descovy ®)
11.399.900 10.948.600 9.927.000 9.001.600 9.186.700
Totaal 11.399.900 10.948.600 9.927.000 9.001.600 9.186.700