Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep J05AR19 : Emtricitabine met tenofovir alafenamide en rilpivirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
J05AR19 Emtricitabine met tenofovir alafenamide en rilpivirine ( Odefsey ®)
324.220 5.337.200 8.896.400 9.165.900 7.940.500
Totaal 324.220 5.337.200 8.896.400 9.165.900 7.940.500