Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AR19 : Emtricitabine met tenofovir alafenamide en rilpivirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AR19 Emtricitabine met tenofovir alafenamide en rilpivirine ( Odefsey ®)
9.158.200 7.992.600 6.914.700 7.286.800 7.158.000
Totaal 9.158.200 7.992.600 6.914.700 7.286.800 7.158.000