Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep J05AR19 : Emtricitabine met tenofovir alafenamide en rilpivirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
J05AR19 Emtricitabine met tenofovir alafenamide en rilpivirine ( Odefsey ®)
8.896.400 9.158.200 8.006.500 6.914.700 7.267.500
Totaal 8.896.400 9.158.200 8.006.500 6.914.700 7.267.500