Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep J05AR19 : Emtricitabine met tenofovir alafenamide en rilpivirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
J05AR19 Emtricitabine met tenofovir alafenamide en rilpivirine ( Odefsey ®)
5.337.200 8.896.400 9.158.200 8.006.500 6.912.300
Totaal 5.337.200 8.896.400 9.158.200 8.006.500 6.912.300