Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep J05AR25 : Lamivudine met dolutegravir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2020
J05AR25 Lamivudine met dolutegravir ( Dovato ®)
6.152.300
Totaal 6.152.300