Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AR25 : Lamivudine met dolutegravir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AR25 Lamivudine met dolutegravir ( Dovato ®)
498.670 6.208.300 11.691.500 17.155.100 22.266.300
Totaal 498.670 6.208.300 11.691.500 17.155.100 22.266.300