Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep J05AR25 : Lamivudine met dolutegravir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021
J05AR25 Lamivudine met dolutegravir ( Dovato ®)
498.670 6.201.100 11.708.300
Totaal 498.670 6.201.100 11.708.300