Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep J06BA : Normaal humaan immunoglobuline

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
J06BA01 Immunoglobuline normaal extravasculair (Cuvitru ®) 6.121.700 6.946.500 7.670.700 8.360.300 10.939.100
J06BA02 Immunoglobuline normaal intravasculair (Nanogam ®) 35.516.500 41.989.900 48.124.700 53.707.300 60.812.000
J06BA Normaal humaan immunoglobuline 586.920 2.842.500 4.919.600 7.003.500 8.215.600
Totaal 42.225.120 51.778.900 60.715.000 69.071.100 79.966.700