Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep J06BA : Normaal humaan immunoglobuline

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J06BA01 Immunoglobuline normaal extravasculair (Cuvitru ®) 13.945.300 15.835.400 16.638.900 20.157.400 21.033.700
J06BA02 Immunoglobuline normaal intravasculair (Nanogam ®) 67.401.800 72.297.700 74.482.700 93.570.100 101.376.600
J06BA Normaal humaan immunoglobuline 10.638.500 12.561.400 11.943.300 13.396.800 14.951.700
Totaal 91.985.600 100.694.500 103.064.900 127.124.300 137.362.000