Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep L02BB : Anti-androgenen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
L02BB02 Nilutamide (Anandron ®) 176.720 136.550 92.590 95.739 63.200
L02BB03 Bicalutamide (Casodex ®) 902.330 856.020 800.990 769.840 697.630
Totaal 1.079.050 992.570 893.580 865.579 760.830