Vergoeding 2017-2021 per ATC-hoofdgroep M : Skeletspierstelsel

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
M01 Anti-inflammatoire en antireumatische middelen 18.282.000 14.951.500 14.642.600 12.885.300 12.563.000
M03 Spierrelaxantia 2.625.100 2.711.600 2.815.100 2.973.900 3.107.300
M04 Jichtmiddelen 5.134.300 6.097.600 6.379.100 6.541.100 6.558.300
M05 Middelen bij botziekten 28.866.100 28.174.500 29.430.700 26.189.200 24.615.300
M09 Overige middelen bij ziekten van het skeletspierstelsel . . . . 9.205
Totaal 54.907.500 51.935.200 53.267.500 48.589.500 46.853.105