Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep M05BB : Bisfosfonaten combinatiepreparaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
M05BB02 Risedroninezuur met calcium sequentiepreparaten 286.640 159.050 97.349 116.880 118.420
M05BB03 Alendroninezuur met colecalciferol 1.390.900 986.510 881.730 734.630 682.780
M05BB04 Risedroninezuur met calcium en colecalciferol seq.prep. 2.183 . . . .
M05BB05 Alendroninezuur met calcium en colecalciferol seq. prep. (Alencalci d3 ®) 1.631.600 1.568.500 1.358.900 190.460 2.773
Totaal 3.311.323 2.714.060 2.337.979 1.041.970 803.973