Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep M05BB : Bisfosfonaten combinatiepreparaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
M05BB02 Risedroninezuur met calcium sequentiepreparaten 97.349 116.800 118.420 110.940 70.701
M05BB03 Alendroninezuur met colecalciferol 881.840 735.310 684.990 632.910 .
M05BB05 Alendroninezuur met calcium en colecalciferol seq. prep. 1.358.900 190.650 2.772 228 .
Totaal 2.338.089 1.042.760 806.182 744.078 70.701