Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep M05BB : Bisfosfonaten combinatiepreparaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
M05BB02 Risedroninezuur met calcium sequentiepreparaten (Actokit ®) 730.300 331.220 285.330 159.040 95.972
M05BB03 Alendroninezuur met colecalciferol (Fosavance ®) 2.255.100 1.820.800 1.391.000 986.560 880.510
M05BB04 Risedroninezuur met calcium en colecalciferol seq.prep. 11.353 25.656 2.183 . .
M05BB05 Alendroninezuur met calcium en colecalciferol seq. prep. (Alencalci d3 ®) 1.716.700 1.665.600 1.631.700 1.568.300 1.357.100
Totaal 4.713.453 3.843.276 3.310.213 2.713.900 2.333.582