Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep M09 : Overige middelen bij ziekten van het skeletspierstelsel

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2021 2022
M09A Overige middelen bij ziekten van het skeletspierstelsel 9.205 4.811.600
Totaal 9.205 4.811.600