Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep N02AA : Natuurlijke opiumalkaloiden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
N02AA01 Morfine (Oramorph ®) 6.676.700 7.076.600 7.699.700 7.673.400 8.383.600
N02AA03 Hydromorfon (Palladon ®) 584.180 674.910 571.580 525.060 643.620
N02AA04 Nicomorfine 160.750 98.678 6.738 . .
N02AA05 Oxycodon (Oxynorm ®) 11.854.300 10.345.000 10.535.800 8.763.800 7.919.900
N02AA51 Morfine combinatiepreparaten 7.777 7.932 24.897 20.419 119.870
Totaal 19.283.707 18.203.120 18.838.715 16.982.679 17.066.990