Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep N02AA : Natuurlijke opiumalkaloiden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N02AA01 Morfine (Oramorph ®) 7.686.500 8.623.100 8.853.700 9.117.800 9.514.200
N02AA03 Hydromorfon (Palladon ®) 524.150 647.110 905.460 1.003.500 1.255.400
N02AA05 Oxycodon (Oxynorm ®) 8.791.000 8.038.700 7.214.800 6.508.300 6.166.400
N02AA51 Morfine combinatiepreparaten 23.651 127.700 153.300 220.600 184.130
Totaal 17.025.301 17.436.610 17.127.260 16.850.200 17.120.130