Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep N02AA : Natuurlijke opiumalkaloiden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
N02AA01 Morfine (Oramorph ®) 5.277.700 6.494.000 6.676.500 7.077.000 7.790.700
N02AA03 Hydromorfon (Palladon ®) 555.480 541.320 586.860 675.010 580.640
N02AA04 Nicomorfine (Morzet ®) 150.280 155.160 160.750 98.684 6.880
N02AA05 Oxycodon (Oxynorm ®) 13.687.700 11.088.100 11.854.100 10.345.100 10.533.400
N02AA51 Morfine combinatiepreparaten . . 7.777 7.932 20.808
Totaal 19.671.160 18.278.580 19.285.987 18.203.726 18.932.428