Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep N02AX : Overige opioiden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
N02AX02 Tramadol (Tramagetic ®) 2.864.800 2.839.700 2.728.700 2.661.000 2.805.900
N02AX06 Tapentadol (Palexia ®) 8.600 377.570 773.770 1.089.200 1.328.500
N02AX52 Overige opioiden 34.555 6.333 1.378 6 .
Totaal 2.907.955 3.223.603 3.503.848 3.750.206 4.134.400