Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep N02AX06 : Tapentadol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N02AX06 Tapentadol ( Palexia ®)
1.419.200 2.114.200 2.075.800 2.203.400 2.126.700
Totaal 1.419.200 2.114.200 2.075.800 2.203.400 2.126.700