Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep N02CC06 : Eletriptan

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N02CC06 Eletriptan ( Relpax ®)
1.885.600 1.629.700 1.579.400 1.795.100 1.944.900
Totaal 1.885.600 1.629.700 1.579.400 1.795.100 1.944.900