Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep N02CC08 : Lasmiditan

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2023
N02CC08 Lasmiditan ( Rayvow ®)
31.814
Totaal 31.814