Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep P01BB51 : Proguanil met atovaquon

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
P01BB51 Proguanil met atovaquon ( Malarone ®)
77.009 22.700 6.537 12.433 19.243
Totaal 77.009 22.700 6.537 12.433 19.243