Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep R03AK14 : Indacaterol met mometason

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2021
R03AK14 Indacaterol met mometason ( Atectura breezhaler ®)
9.907
Totaal 9.907