Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep R03AK14 : Indacaterol met mometason

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2021 2022 2023
R03AK14 Indacaterol met mometason ( Atectura breezhaler ®)
9.857 28.721 37.737
Totaal 9.857 28.721 37.737