Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep R03B : Overige middelen bij astma/copd voor inhalatie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
R03BA Glucocorticoiden 33.176.200 33.664.200 30.104.900 30.560.500 26.231.600
R03BB Parasympathicolytica 66.268.600 61.677.800 46.041.600 40.449.200 36.096.900
R03BC Anti-allergische middelen excl corticosteroiden 76.766 66.693 17.477 23 .
Totaal 99.521.566 95.408.693 76.163.977 71.009.723 62.328.500