Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep R03B : Overige middelen bij astma/copd voor inhalatie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
R03BA Glucocorticoiden 34.238.200 33.176.200 33.673.200 30.104.900 30.469.700
R03BB Parasympathicolytica 71.430.600 66.268.600 61.616.300 46.041.600 40.308.800
R03BC Anti-allergische middelen excl corticosteroiden 119.440 76.766 66.673 17.477 23
Totaal 105.788.240 99.521.566 95.356.173 76.163.977 70.778.523