Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep R03B : Overige middelen bij astma/copd voor inhalatie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
R03BA Glucocorticoiden 35.441.500 34.238.200 33.109.600 33.673.200 30.073.600
R03BB Parasympathicolytica 80.358.900 71.430.600 65.909.200 61.616.300 45.915.800
R03BC Anti-allergische middelen excl corticosteroiden 138.570 119.440 76.766 66.673 17.448
Totaal 115.938.970 105.788.240 99.095.566 95.356.173 76.006.848