Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep R03CC : Selectieve beta-2-sympathicomimetica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
R03CC02 Salbutamol (Ventolin ®) 8.105 3.613 8.955 7.779 9.528
Totaal 8.105 3.613 8.955 7.779 9.528