Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep R03D : Overige middelen bij astma/copd voor systemisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
R03DA Xanthinederivaten 92.434 43.816 33.827 32.322 16.660
R03DC Leukotrieenantagonisten 1.044.300 1.144.200 949.410 891.270 753.650
R03DX Overige middelen bij astma/copd voor systemisch gebruik 85.040 174.800 182.350 200.680 221.160
Totaal 1.221.774 1.362.816 1.165.587 1.124.272 991.470