Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep R03D : Overige middelen bij astma/copd voor systemisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
R03DA Xanthinederivaten 162.320 140.750 92.436 43.796 33.668
R03DC Leukotrieenantagonisten 1.378.600 1.071.700 1.043.700 1.144.400 949.280
R03DX Overige middelen bij astma/copd voor systemisch gebruik . 7.386 85.040 174.800 181.890
Totaal 1.540.920 1.219.836 1.221.176 1.362.996 1.164.838