Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep R03D : Overige middelen bij astma/copd voor systemisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
R03DA Xanthinederivaten 185.320 162.320 140.750 92.363 43.046
R03DC Leukotrieenantagonisten 1.576.600 1.378.600 1.071.700 1.043.300 1.133.400
R03DX Overige middelen bij astma/copd voor systemisch gebruik . . 7.386 84.820 173.310
Totaal 1.761.920 1.540.920 1.219.836 1.220.483 1.349.756