Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep R03DA : Xanthinederivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
R03DA04 Theofylline (Theophyllin retard ratiopharm ®) 92.434 43.816 33.827 32.322 16.660
Totaal 92.434 43.816 33.827 32.322 16.660