Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep R06AB : Gesubstitueerde alkylaminen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
R06AB02 Dexchloorfeniramine 135.410 27.675 2.584 254 45
R06AB03 Dimetindeen (Fenistil ®) 48.083 44.808 42.310 38.450 39.120
Totaal 183.493 72.483 44.894 38.704 39.165