Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep R06AB : Gesubstitueerde alkylaminen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
R06AB02 Dexchloorfeniramine 27.675 2.584 254 39 .
R06AB03 Dimetindeen (Fenistil ®) 44.808 42.304 38.450 39.391 32.106
Totaal 72.483 44.888 38.704 39.430 32.106