Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep S01AA : Antibiotica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
S01AA01 Chlooramfenicol (Chlooramphenicol, minims ®) 1.145.600 1.115.500 936.830 1.074.100 1.140.300
S01AA09 Tetracycline 25.885 35.937 62.294 48.134 27.717
S01AA11 Gentamicine 2.023 2.239 1.971 2.189 15.893
S01AA12 Tobramycine (Tobrex ®) 64.424 60.931 68.600 177.910 414.490
S01AA13 Fusidinezuur (Fucithalmic ®) 1.003.700 1.018.200 1.013.700 874.810 815.140
S01AA17 Erytromycine 349 1.576 2.793 1.116 7
S01AA18 Polymyxine b 4.060 7.712 9.784 7.647 6.776
S01AA20 Antibiotica met andere middelen 16 . . . .
S01AA26 Azitromycine (Azyter ®) 39.809 30.308 32.746 28.824 31.385
S01AA Antibiotica . . . 98.539 398.670
Totaal 2.285.866 2.272.403 2.128.718 2.313.269 2.850.378