Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep S01AA01 : Chlooramfenicol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
S01AA01 Chlooramfenicol ( Chlooramphenicol, minims ®)
1.115.500 944.540 1.074.100 1.141.000 1.253.800
Totaal 1.115.500 944.540 1.074.100 1.141.000 1.253.800