Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep S01AA12 : Tobramycine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
S01AA12 Tobramycine ( Tobrex bid ®)
60.931 68.015 177.910 412.790 596.060
Totaal 60.931 68.015 177.910 412.790 596.060