Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep S01AA17 : Erytromycine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
S01AA17 Erytromycine
1.576 2.793 1.116 7 9
Totaal 1.576 2.793 1.116 7 9