Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep S01AA26 : Azitromycine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
S01AA26 Azitromycine ( Azyter ®)
30.308 32.746 28.824 31.347 34.761
Totaal 30.308 32.746 28.824 31.347 34.761