Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep S01AD : Antivirale middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
S01AD03 Aciclovir (Acivision ®) 252.550 286.910 295.300 278.160 348.930
Totaal 252.550 286.910 295.300 278.160 348.930