Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep S01AD : Antivirale middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2021 2022 2023
S01AD Antivirale middelen
174.790 290.470 301.740
Totaal 174.790 290.470 301.740