Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep S01BC : Niet-steroidale anti-inflammatoire middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
S01BC01 Indometacine (Indocollyre ®) 24.680 24.099 18.590 20.794 18.594
S01BC03 Diclofenac (Dicloabak ®) 288.150 271.850 194.450 170.850 189.230
S01BC05 Ketorolac (Acular ®) 98.810 79.364 60.248 55.479 47.841
S01BC10 Nepafenac (Nevanac ®) 2.099.400 2.487.400 2.156.500 2.349.300 2.324.100
S01BC11 Broomfenac (Yellox ®) 638.050 624.650 632.150 807.630 1.003.700
Totaal 3.149.090 3.487.363 3.061.938 3.404.053 3.583.465