Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep S01BC : Niet-steroidale anti-inflammatoire middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
S01BC01 Indometacine (Indocollyre ®) 47.647 31.371 25.911 23.114 24.442
S01BC03 Diclofenac (Dicloabak ®) 226.100 208.240 199.000 190.810 288.770
S01BC05 Ketorolac (Acular ®) 148.960 99.195 82.884 78.995 98.667
S01BC10 Nepafenac (Nevanac ®) 1.778.600 2.240.300 2.448.300 2.377.400 2.096.400
S01BC11 Broomfenac (Yellox ®) 478.760 501.090 520.810 572.310 639.270
Totaal 2.680.067 3.080.196 3.276.905 3.242.629 3.147.549