Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep S01CA : Corticosteroiden met antimicrobiele middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
S01CA01 Dexamethason met antimicrobiele middelen (Tobradex ®) 1.521.000 1.453.100 1.481.100 1.395.800 1.311.800
S01CA02 Prednisolon met antimicrobiele middelen . 48 . . .
S01CA03 Hydrocortison met antimicrobiele middelen (Terra cortril met polymyxine b ®) 101.480 103.240 112.700 114.010 122.230
Totaal 1.622.480 1.556.388 1.593.800 1.509.810 1.434.030