Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep S01EC : Koolzuuranhydraseremmers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
S01EC01 Acetazolamide (Diamox ®) 344.080 403.800 478.570 454.220 456.640
S01EC03 Dorzolamide (Trusopt ®) 663.170 808.920 903.300 959.310 1.111.800
S01EC04 Brinzolamide (Azopt ®) 919.190 779.000 681.240 653.010 607.870
S01EC54 Brinzolamide combinatiepreparaten (Simbrinza ®) 854.320 927.110 1.013.900 1.111.400 1.215.700
Totaal 2.780.760 2.918.830 3.077.010 3.177.940 3.392.010