Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep S01ED : Beta-blokkers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
S01ED01 Timolol (Timogel ®) 1.362.900 1.347.300 1.323.100 1.408.000 1.545.700
S01ED02 Betaxolol (Betoptic ®) 97.209 90.356 85.338 86.135 46.016
S01ED03 Levobunolol 14.641 248 . . .
S01ED05 Carteolol (Carteabak ®) 43.872 44.315 45.940 48.146 61.128
S01ED51 Timolol combinatiepreparaten (Cosopt ®) 13.388.100 13.130.500 12.568.400 14.019.100 15.274.100
Totaal 14.906.722 14.612.719 14.022.778 15.561.381 16.926.944