Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep S01ED : Beta-blokkers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
S01ED01 Timolol (Timogel ®) 1.237.700 1.241.200 1.221.200 1.276.300 1.358.900
S01ED02 Betaxolol (Betoptic ®) 127.990 109.140 101.050 100.160 96.889
S01ED03 Levobunolol (Betagan liquifilm ®) 26.460 23.341 21.099 19.333 14.642
S01ED05 Carteolol (Carteabak ®) 51.205 54.632 56.723 44.631 43.784
S01ED51 Timolol combinatiepreparaten (Duotrav ®) 12.163.300 13.046.900 13.293.500 12.944.900 13.330.800
Totaal 13.606.655 14.475.213 14.693.572 14.385.324 14.845.015