Gebruikers polyfarmacie naar leeftijd en geslacht, 2016 en 2020

  • Per 1.000 Zvw-verzekerden
  2016 2020
  Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal
leeftijdsklasse  
0-4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
5-14 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
15-24 1,4 3,4 2,3 1,3 3,3 2,3
25-44 8,7 14,9 11,8 7,9 13,8 10,8
45-64 83,7 93,7 88,7 82,0 88,8 85,4
65-74 271,4 252,7 261,9 266,2 237,3 251,5
75 + 491,6 480,9 485,3 470,8 443,4 455,1
Totaal 87,5 102,7 95,2 89,7 98,8 94,3