Gebruikers polyfarmacie naar leeftijd en geslacht, 2015 en 2019

  • Per 1.000 Zvw-verzekerden
  2015 2019
  Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal
leeftijdsklasse  
0-4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3
5-14 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7
15-24 1,3 3,2 2,2 1,3 3,3 2,3
25-44 8,5 14,5 11,5 8,1 13,9 11,0
45-64 82,5 91,9 87,2 83,9 90,7 87,3
65-74 266,9 249,2 257,9 271,1 243,3 257,0
75 + 488,1 478,7 482,5 483,6 457,8 468,7
Totaal 84,9 100,4 92,7 90,4 100,7 95,5