Gebruikers polyfarmacie naar leeftijd en geslacht, 2017 en 2021

  • Per 1.000 Zvw-verzekerden
  2017 2021
  Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal
leeftijdsklasse  
0-4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3
5-14 0,9 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6
15-24 1,4 3,5 2,5 1,3 3,6 2,4
25-44 8,8 15,1 11,9 7,9 14,1 11,0
45-64 85,6 96,3 90,9 83,2 89,6 86,4
65-74 276,6 257,1 266,7 262,0 235,0 248,3
75 + 498,6 486,6 491,6 482,7 450,7 464,4
Totaal 90,3 105,3 97,8 91,1 100,0 95,6