Gebruikers polyfarmacie naar leeftijd en geslacht, 2014 en 2018

  • Per 1.000 Zvw-verzekerden
  2014 2018
  Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal
leeftijdsklasse  
0-4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
5-14 0,8 0,6 0,7 0,8 0,6 0,7
15-24 1,2 3,2 2,2 1,4 3,6 2,5
25-44 8,5 14,0 11,2 8,6 14,9 11,7
45-64 81,5 90,5 86,0 86,1 95,8 91,0
65-74 263,9 245,9 254,7 275,5 253,0 264,0
75 + 478,4 469,3 472,9 494,3 477,6 484,6
Totaal 82,1 97,4 89,8 90,9 104,6 97,8