Gebruikers polyfarmacie naar leeftijd en geslacht, 2019 en 2023

  • Per 1.000 Zvw-verzekerden
  2019 2023
  Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal
leeftijdsklasse  
0-4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4
5-14 0,9 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7
15-24 1,5 3,5 2,5 1,2 3,0 2,1
25-44 8,2 14,2 11,2 6,6 11,9 9,2
45-64 84,6 91,7 88,2 79,3 79,4 79,3
65-74 273,2 245,5 259,1 253,1 211,7 232,0
75 + 488,0 462,8 473,4 450,3 392,2 417,6
Totaal 91,2 101,8 96,5 88,6 90,0 89,3

Trendbreuk polyfarmacie gebruikers

In 2023 is er een daling in het aantal gebruikers van polyfarmacie. Dit lijkt te maken met het uitstromen van vitaminen en mineralen uit het basispakket. Deze middelen werden veel gebruikt door polyfarmacie patiënten, die door uitstroom van deze middelen minder verschillende geneesmiddelen per persoon gebruiken.